EGR – що е то и какви проблеми създава?

Exhaust Gas Recirculation Valve: Каква роля изпълнява Ролята на EGR клапана е да намали азотните окиси (наричани още NOx), които са един от основните замърсители на въздуха. За първи път EGR система е интегрирана в автомобил през 1973 г. Днес, такива системи имат 97% от автомобилите. Защо EGR? До момента,...